65 km ruten

Ruten er for de let trænede cyklister. I starten vil der være en masse temposkift, da der er adskillige
kryds og sving på ruten. Trehøjebakken ligger efter ca 28 km kørsel, hvor felterne normal vil blive splittet.
Herefter er der lidt kuperet terræn. .
Klik på kort for Zoom.
Kortet kan hentes i PDF format til print... klik her

Link til
Link til STRAVA. Klik her.