Løbs info.

ARRANGØR:
Vildbjerg Motion
Else Toft Sørensen,
Rypevej 79, 7480 Vildbjerg. www.vildbjergmotion.dk og

Motionscykelklubben medVIND
v/ Preben Bisgaard
Tranebærvej 104 Vind, 7500 Holstebro www.med-vind.dk

START OG MÅL:
Pugdalvej 1, 7480 Vildbjerg
(Lige ud for virksomheden Blücher A/S)

DISTANCE:
100 km / 65 km / 25 km / 11 km

STARTGEBYR: 
100 km: forhåndstilmelding 125 kr / på dagen + 50,-
65 km: forhåndstilmelding 100 kr / på dagen + 50,
25 km: forhåndstilmelding 50 kr / på dagen + 25,-
11 km: forhåndstilmelding 40 kr / på dagen + 25,-

STARTTID:
12.00 / 12.10 / 12.20 / 12.30

KONTAKT:
Preben Bisgaard, Tlf. 22591662 prebenbisgaard@mail.dk

FORPLEJNING:
Fra kl. 10.30 - Gratis rund-stykke + kaffe
til deltagerne. Efter løbet – Gratis til alle deltagere: 2 pølser + 2 brød samt 1 øl
eller vand.

OMKLÆDNING: Der er ikke mulighed for omklædning og bad. Toiletter forefindes i start-/målområdet

BEMÆRK: Forhåndstilmelding/-betaling til løbet kan ske frem til og med den 20. april via rundtitrehoje.dk...... Cykelhjelm er påbudt på alle ruter.
Tristyr er forbudt..
CHIP: Tilmelding på dagen og udlevering af chip foregår i teltet senest kl. 11.45. Mød dog op i god tid, der er kaffe på kanden! Se chip montering klik her.

UDE PÅ RUTERNE:
Alle ruterne er afmærket med hvide skilte med røde pile og anden information. På samtlige ruter køres efter gældende færdselslov, og alle deltagere cykler derfor helt på eget ansvar..

Klik her og se: hvide skilte med røde pile
 
DEPOTER:
På 65 og 100 km ruterne er der fælles væskedepot efter ca. 28 km på toppen af Trehøje bakke. Derefter er der igen depot efter 58 km. Depotet er placeret i Vind, hvor man bl.a. kan få forplejning i form af frisk væske og frugt m.m..

DIPLOM / TID.
Selv om løbet primært er tænkt som et rent motionsarrangement kan man efter løbet få udleveret et diplom med påskrevet navn, rutelængde og køretid.
Den påførte køretid skal du imidlertid selv kunne aflæse på cykelcomputer. Din køretid registreres endvidere af udleveret chip i målslusen.
Samhørende navn, startnummer, rutelængde og køretid bliver derefter registreret, og vil efter løbet kunne læses på løbets webside

MAKS TID:
Vi skal gøre opmærksom på, at der for løbet er indført en maks-tid, så alle skal være i mål senest kl. 17.00.

POKAL TIL DE STØRSTE HOLD:
Der er pokal til det største klub-/firma-institutionshold, som forhåndstilmelder sig til løbet med min.10 deltagere

STØTTEORGANISATIONER:
RUNDT i TREHØJE 2020 støtter gerne forskellige sociale organisationer ved deltagelse i vores løb.
Kontakt løbsledelsen om mere info.

Service nr : 45 6120 1357
Ring til dette mobil nr, hvis du får fysiske eller materielle problemer ude på ruten.