Løbs info.

ARRANGØRER:
Vildbjerg Motion
Else Toft Sørensen,
Rypevej 79, 7480 Vildbjerg.
www.vildbjergmotion.dk
               og
Motionscykelklubben medVIND
v/Benny Poulsen
Gyvelvej 19, 7550 Sørvad
www.med-vind.dk

START OG MÅL:
Pugdalvej 1, 7480 Vildbjerg
(Lige ud for virksomheden Blücher A/S)

DISTANCE:
100 km / 65 km / 25 km / 11 km

STARTGEBYR: 
100 km: 175.kr / kl.12.00
65 km: 150.kr / kl.12.10
25 km: 75.kr / kl.12.20
11 km: 65.kr / kl.12.30

JUBILÆUMSGAVEN:
Alle deltagere vil få en lille gave ifm. med løbets 20 års jubilæum!
 
GRATIS DELTAGELSE:    NYT   NYT   NYT!!
Er du fra lokalområdet for de 2 klubber, kan du:
Låne en racer gratis - deltage i fortræning - gratis deltagelse i Rundt i Trehøje 2022 - gratis medlemskab af klubben
INFO og tilmelding, kontakt nedenstående snarest

FORPLEJNING:
Fra kl. 10.30 Gratis rund-stykke + kaffe til deltagerne. Bananer og chokolader ved tilmeldingen. Efter løbet: gratis til alle deltagere: 2 pølser + 2 brød samt 1 øl eller vand.

OMKLÆDNING:
Der er ikke mulighed for omklædning og bad. Toiletter forefindes i start-/målområdet

BEMÆRK:
Cykelhjelm er påbudt på alle ruter. Tristyr er forbudt..

UDE PÅ RUTERNE:
De fleste kryds med ubetinget vigepligt vil være FLAGPOSTER, der adviserer inden krydset. Altså ingen regulering i krydset - du tager selv overblikket!

Ved enkelte store hovedveje, der skal krydses, vil der være TRAFIKOFFICIELS, som standser/regulerer krydsende trafik.
 
Alle ruterne er afmærket med hvide skilte med røde pile og anden information. Klik her og se: hvide skilte med røde pile
På samtlige ruter 
køres efter gældende færdselslov, og alle deltagere cykler derfor helt på eget ansvar!
 
DEPOTER:
På 65 og 100 km ruterne er der fælles væskedepot efter ca. 28 km på toppen af Trehøje bakke. Derefter er der igen depot efter 58 km. Depotet er placeret i Vind, hvor man bl.a. kan få forplejning i form af frisk væske og frugt m.m...

SERVICENR: 45 6120 1357
Ring til dette mobil nr., hvis du får fysiske eller materielle problemer ude på ruten.

TID:
Der er ingen tidsregistrering, men download STRAVA app og tilmeld dig under Rundt i Trehøje 2022. De enkelte distancer er under UPCOMING EVENTS.

MAKS TID:
Vi skal gøre opmærksom på, at der for løbet er indført en maks-tid, så alle skal være i mål senest kl. 17.00.

STØTTEORGANISATIONER:
RUNDT i TREHØJE 2022 støtter gerne forskellige sociale organisationer ved deltagelse i vores løb.
Kontakt løbsledelsen om mere info.

FOLDEREN:
Folderen er blevet opdateret.
 
DIPLOM: 
Efter løbet kan der udskrives et diplom via www.rundtitrehoje.dk og påføre sit eget navn, rutelængde og køretid. Diplomet kan også udleveres i det store telt efter løbet.
 
KONTAKTPERSON:
Preben Bisgaard, Tlf. 22591662
prebenbisgaard@mail.dk